уторак, 05. јун 2018.

Шта сам добро радила и да ли сам могла више?

Семинар ме је подстакао на анализу, у којој мери користим Гугл алате у настави, да уочим нове могућности примене и најважније како да их све повежем у функционалну целину која која ће допринети Блумовој таксономији учења орјентисаној на исходе.  
У веб - продавници сам открила неколико занимљивих и корисних алата и апликација. Коришћење Гугл апликације у настави на интерсантан и једноставан начин омогућава подстицаља скоро свих когнитивних процеса приликом стицања знања. 
Већ сам негде истакла да ћу у припреми часова користити типичну Блумову табелу, која нас води ка исходима поступно и једноставно. Иако сам и до сада подстицала когнитивне процесе код ученика и као исходе имала знања сходна могућностима ученика, схватила сам да кроз ову форму можемо у старту елиминисати задатке који неће бити усмерени на исходе и пронаћи боље примере који ће укључити вћину когнитивних процеса и довести до свих нивоа знаља, па и највиших код неких ученика. На ово су ме највише подстакле фантастичне модераторке Семинара, које су инсистирале на основама савремене наставе кроз исцрпне коментаре након завршених задатака који су ми највише значили.
Програм обуке сам већ препоручила колегама и истакла лепоте, једноставност и предност савремене насаве.
Материјале са овог семинара ћу користити током редовног програма наставе Информатике и рачунарства у основној школи.
Не могу а да не истакнем да сам и поред свих обавеза које има сваки просветни радник, током овог семинара, сво слободно време искористила да урадим што више задатака.
Ово је један од квалитетнијих семинара које сам прошла током двадесетогодишњег рада у просвети.
Хвала вам.

Нема коментара:

Постави коментар