Златни круг

Шта? Како? Зашто? Почните са зашто


Три златна питања у сваком процесу рада омогућавају да појединци и организације функционишу на ефикасан начин и да остваре и потврде највише способности. Тако бар тврди Симон Синек, аутор, како сам каже, најједноставније идеје на свету. 
Златни круг је, у суштини, биолошки концепт који се заснива на структури људског мозга, његовом неокортичком - рационалном и аналитичком делу; и лимбичном - емотивном делу који утиче на понашање и доношење одлука. Овај други слој не познаје језик и не да се исказати речима јер је то домен уверења, осећања, интуиције и зато Синек каже да је успео да декодира рецепт за како расадити идеју или придобити људе да купују оно што продајете, односно да раде оно што желите. Насупрот психологији успеха која се заснива на рационализацији разлога и поступака, Синек истиче биолошки карактер успеха и ирационалну стрктуру пута до успеха која се базира на уверењу, веровању, визији, сну, сврси, а не на резултату и користи.  Процес започиње постављањем питања зашто. Оно се истражује и на њега добијају одговори који одређују нашу будућу акцију као и прихватање наших идеја. То зашто код Синека није рационализација и истраживање узрока, него напротив интуитивно доношење одлука, способност да инспиришемо и будемо инспирисани, стање када нас у акцији воде унутрашње снаге јер верујемо у оно што радимо. Идеје покренуте ради постизања видљивих и опипљивих реултата, по Синеку, најчешће пропадају јер су усмерени на шта, а не на зашто. Они који започињу са шта осуђени су на неуспех. Он своју теорију складно повезује са теоријом дифузије иновација Иверета Роџерса..  
Концепт је потпуно објашњен у књизи из 2009. године Почните са зашто (Start With Why), а његово учешће на Тедиксу са титлом на српском језику укратко нам представља концепт:Златни круг и портфолио

У каквој вези је портфолио и концепт златног круга? Симон Синек свој концепт објашњава на примрима великих успеха у области рачунарства (Епл), науке и патената (браћа Рајт) и идеја (М. Л. Кинг), он се може применитина сваку бласт у животу, на сваку иновацију и промену. Портфолио јесте иновација за нас и његово прихватање и квалитет зависиће управо од оног зашто у златном кругу. 
То зашто поставићемо себи на почетку - зашто да га водим, зашто портфолио. Тада је потребно имати визију. Ако га водимо само зато што је обавеза, а не верујемо у његову сврху, претвориће се у папир и обавезу, у лош портфолио. Зато је визија веома важна на почетку овог као и сваког другог посла.
Друго зашто постављаћемо увек када бирамо и образажемо прилоге и садржаје за свој портфолио, чак и код оних официјелних обавезних делова портфолија какав је радна биографија. Зашто постављам баш ово треба да се упитамо сваки пут када уносимо нешто у портфолио. Ако пођемо од питања шта, то ће бити досадни извештаји у које ћемо унети чињенице и податке, успехе и дипломе, али тиме никог, па ни себе, нећемо инспирисати и бићемо једно време на истом, али чим први пут немамо немамо успех раван, ако не и већи од прошлогодишњег, портфолио је у силазној линији. Отуда су многа портфолија колега урађена једне године и онда ту стану јер он више није инспирација ни њима самима. Међутим, ако прво поставимо питање зашто, ми у први план стављамо сам процес, нашу намеру и искуство учења, а не само резултат. Резултати (шта) су досадни, неуверљиви, самохвалоспевни и не утичу ни на кога истински, нити мењају учење суштински. Процеси и процедуре (како) већ су далеко инспиративнији и поучнији, а најважнија је визија и сврха (зашто). Кад она постоји, остало иде и развија се природно, рационализује се у своје шта.