Рефлексивни круг

Рефлексивни круг у портфолију није ништа друго до стално присуство рефлексије. 
Рефлексија је присутна већ у самом планирању неке активности. Тад одређујемо њену сврху и циљеве, суочавамо се условима, ограничењима, ресурсима, предвиђамо и пројектујемо где ће нас то одвести.
Рефлексија је присутна и током остварења, у процесу рада и то је обично "најопипљивија" рефлексија која може да садржи опипљиве показатеље вредновања и самовредновања, статистичке податке који се објашњавају, опсервације из процеса рада итд.
И после рада и презентације езултата отворена су вата рефлексији тако што на основ прођеног процеса синтетишемо своје искуству, закључујемо нешто и планирамо даље било раду даље разраде оног што смо управо остварили, било да редефинишемо циљеве и ревидирамо ранији план, методе и друго.  

У дијаграму изнад рефлексивни круг приказан је као присуство рефлексије у три фазе: планирања, током рада и након рада. Уз сваку од тих фаза понуђен је и одговарајући алат, па је рана рефлексија у фази планирања везана за блог, средишња у фази процеса рада везана је за Гугл-сајт, а касна као нека врста метарефлексија опет је везана за блог.