Таксономија рефлексије

Рефлексија је у српском језику позајмљеница и у једном од својих значења односи се на промишљање и стављање акцента на лични доживљај у том промишљању. У портфолију под рефлексијом подразумевамо било који облик промишљања и продубљивања искуства учења. То значи да рефлексија не мора бити само наш лични доживљај, него и туђи коментари итд.
Ево неких облика продубљивања искуства учења које се подразумевају под проширеним значењем рефлексије:
 • опсервације као белешке настале непосредно после неког искуства у наставном процесу;
 • резултати упитника за вредновање неког часа, активности, пројекта...
 • коментари ученика односно учесника и наш осврт на то;
 • анализа постигнутих резултата или тешкоћа;
 • подробан опис неког процеса са освртом на кључне делове;
 • резимеи завршених целина;
 • прикази радова, стручне литературе и другог што утиче на нашу праксу
 • есеји везани за разне области: образовна политика, ужестручна област...
 • реплике и реакције на актуелне теме у струци; 
 • ...
Било шта од ових облика и форми може да допринесе продубљивању искуства учења на различитим степенима. По ревидираној Блумовој таксономији и рефлексија може одговарати неком од шест степена знања:
По ревидираној Блумовој таксономији структуриран је вебфолио полазника ове обуке. Вебфолио је наглашено рефлексивни, готово искључиво рефлексивни, али захваљујући таксономији рефлексији, он иа и елементе репрезентативности, па и развојности. Представља истовремено вредновање обуке, али самовредновање сваког појединог полазника.  
Сваки од нивоа рефлексије представља сет питања који подстичу на рефлексију, а полазници бирају на које од тих питања одговарају у блог-порукама при чему бирају ону ознаку по нивоу рефлексије на коју одговарају. 

Памћење - ШТА

Одговорите на једноставно питање, такасативно побрајајући садржаја којих се сећате, без поновног проучавања програма и садржаја обуке.
Шта сте све ново сазнали или у новом светлу сагледали током програма обуке?
 

 Разумавеање - ШТА је најважније

Које садржаје из обуке процењујете као најважније за своју праксу, свој професионални и лични напредак? Односно, шта је најкорисније, кључно сазнање, умеће које сте стекли/ одвежбали?

Примена

Одаберите један или одговорите на оба захтева.

 • Наведите неколико крајње конкретних примера могуће примене знања и вештина стечених на семинару. Кратко опишите конкретне ситуације у којима ћете користити и применити практично и функционално знања и умећа стечена током програма обуке, одговарајући на питања: шта, како и где (у којој ситуацији).
 • Осим за оно за шта сте ви током обуке користили сазнања са програма обуке и оног за шта вама може користити у будућем раду, наведите неколико примера како та иста сазнања могу да се користе у школи. Ко би још у школи и за шта могао да користи неке од Гугл-услуга и друга сазнања са семинара?

Анализа - КАКО и ЗАШТО

Од наредна два захтева први је обавезан за све полазнике, а други ако желите.
 • Изаберите један свој рад током програма обуке, поставите линк до њега или га уградите ако можете (ембед-код). Обавезно опишите како сте га радили и образложите зашто сте њега одабрали. То може бити и коментар, односно изношење искуства, става, који је био део неког задатка, а може бити и практичан рад у одређеном алату.
 • Коме бисте програм обуке препоручили, а коме не бисте никада? Генерализујте, не именујте и не наводите конкретне појединце, него типове колега по начину рада, односу према стручном усавршавању и слично.

 Евалуација

Одговорите на једно или више питања.
 • Које вам је компетенције из четири области компетенција развио или оснажио програм обуке и којим својим садржајима? 
 •  Поставите себи једно јасно зашто и одговорите искрено на њега. Зашто сте одабрали овај програм обуке? Јесте ли се из садашње перспективе руководили неким рационалним или интуитивним разлозима и којим? 
 • У ланцу елемената потребних за успешну промену, која карика вам је била најслабија током програма обука? Од чега је она зависила и зашто је била најслабија? Може ли се надокнадити та слабост и на који начин? 

Креирање

Одговорите на једно или оба питања потпомогнути потпитањима.
 • Шта је ваш следећи корак након програма обуке? Шта ћете прво учинити, применити и када? Шта планирате након тога? 
 • Шта саветујете или предлажете менторима и ауторима програма обуке у будућем раду? Шта могу да модификују, измене, допуне у циљу побољшања програма? Можете предлагати, саветовати поводом било ког аспекта: техничког, циљеви и исходи, садржаји лекција, типови задатака, организација...