Googlio

Гуглио (Googlio/ Googlios) је Гуглов пројекат којим се укључио у међународне активности истраживања електронског портфолија који у образовању није само алтернативни начин вредновања и самовредновања, него много више.

Сама реч "гуглио" кованица је настала по аналогији са портфолиом јер има исти наставак -ио. По дефиницији Алекса Амброзеа гуглио је и именица и глагол. Као именица означава вебфолио (електронски портфолио) који настаје коришћењем постојећих, бесплатних Гугл-апликација ради креирања  и контроле личног образовног окружења и управљања доживотним учењем. Овакав вебфолио може да представља садржаје из различитих перспектива и углова, у различити контекстима и за вишеструке намене. Овакав вебфолио је истовремено радни простор (прати процес учења) и излог (презентује резултате) на којем се прикупља, бира, појављује, повезује, архивира, показује знање и вештине, промишља.
Као глагол гуглио означава  акцију повезивања и објављивања рада, прилога (артефакта) у вебфолију.

Ренесанса у образовању

Везујући, условно речено, Гуглов вебфолио за историјат портфолија и Да Винчија, промене које је Гугл својим услугама унео у учење оправдавају метафоричан израз енесанса у образовању. Почев од претраживања до комбинације различитих услуга у функцији вебфолија, раскош и доступност Гугл-услуга јесу извесно креативно ослобађање свима који уче. Гуглова пословна политика је таква да оно што је ренесанса значила у односу на средњи век, Гугл представља у односу на остале видове пословања на интернету - све је окренуто обичном кориснику. Својим веб 2.0 алатима донео је револуцију заједно са осталима.Хибридна генерација вебфолија и наш предлог

Вебфолио по овом, Гуглио-моделу, представља хибридну генерацију вебфолија који настаје комбинацијом више услуга. За разлику од наменских система за вођење електронског портфолија, омогућава велику креативност наставнику који управља портфолиом ученика. Та се креативност не огледа само у структури портфолија и избору категорија и прилога, него и у комбинацији алата који му стоје на располагању.
Ауторски тим програма обуке Гугл-апликације за Гугл-генерације дао је свој предлог те комбинације за израду вебфолија запосленог у образовању који је истакнут на мапи: 

По нашем предлогу Гугл-сајт је место и услуга а којој се обједињују све остале у функцији вебфолија. Наставникова слобода и креативност огледа се у томе како ће различите услуге повезати и како ће организовати и именовати делове свог портфолија. 

Вебфолио класе

За одељенски или портфолио појединачних ученика, учесницима семинара се нуди један од модела, а то је сам овај блог као вебфолио семинара. Вебфолио је повезан са рекламним веб-сајтом семинара са више информација о семинару и са алумни-заједницом на Гугловој приватној социјалној мрежи Оркут. Вебфолио свих учесника налази се на листи у бочној траци као и списак свих сарадника: ментора који управљају блогом и имају администаторску функцију, и полазника који имају улогу аутора. Сам блог је конципиран као место на коме се вреднује и самовреднује те зато има шест ознака по шест нивоа знања по Блумовој ревидираној таксономији, али је овде реч о таксономији рефлексије. Нивои рефлексије су такви да сваки полазник вреднује истовремено и семинар, и своје добити и знање.