петак, 21. јун 2013.

Документи и апликације

Скоро сви задаци, како обавезни тако и додатни, су ми и сада пред очима. Вероватно из разлога што је пут, који смо требали прећи пре него што смо приступили њиховој изради, био поплочан сликама. Међутим, најјачи утисак на мене су оставили:
  • Креирање Гугл+ странице
  • Упитник о самовредновању сопствене информационе писмености
  • Израда плана једне наставне јединице/теме по ревидираној Блумовој таксономији
  • Упознавање са алатима који су посебно погодни за подстицање развоја вишеструких интелигенција
  • Креирање сајта 
  • Структурирање портфолиа
  • Креирање блога

Нема коментара:

Постави коментар