субота, 22. јун 2013.

Примери примене у учионици и ван ње

Даћу неколико конкретних примера
Наставнички рад:
1) Креирање електронског портфолиа (по мом мишљењу најбоље сајт) и израда блога за рефлексију; Сваки алат је бесплатан, а може покрити  оно што се од нас очекује...
2) У настави-(везаћу се конкретно за свој предмет):
а) мислим да је наставницима (нарочито информатичарима у које и сам спадам) лакше документацију и захтеве часа поставити на google drive, него нон-стоп штампати енормне количине папира за ученике, нарочито када се узме у обзир да ученици за овај изборни предмет ретко доносе свеску а папире често губе...Велика предност је и то што сваку лекцију ученици касније могу пронаћи и проучити код куће са свог рачунара;
б) многи алати су добри за креирање пројеката (пројекти-тема из информатике и рачунарства- у 8. разреду). То су дакле: mind map (за креирање мапа ума), google earth, google maps (за креирање мапа и обележавање догађаја, чињеница...), youtube (са приказом песама, видео прилога, курсева..), drawing(за цртање шема), blogger (за изношење личних ставова, коментарисања појава, догађаја...) и наравно неизоставни google search за проналажење информација;
Ван наставе:
1) У школи-google drive- може бити основ комуникације и дељења докумената (наравно gmail је обавезан), правилника, закона, извештаја на релацији педагог/психолог-наставник односно правник-наставник. У мору докумената биће лакша размена истих и самим тим ефикаснији рад. На овај начин лакши је рад на једном и размена различитих докумената на нивоу: школских тимова, тима за самоевалуацију, тима за школско развојно планирање, тима за инклузивно образовање, тима за додатну подршку...

Нема коментара:

Постави коментар