субота, 22. јун 2013.

Гугл-мозаик


Програм обуке "Гугл-апликације за Гугл-генерације" у мом случају је резултирао јачањем компетенција наставника које се односе на:
  1. ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ (К2) - тако што сам:
  • продубила постојећа знања о различитим стиловима учења, и стекла нова знања која се односе на примену Гугл апликација и веб алата који могу допринети развоју различитих стилова учења - попуњавањем таксономске таблице са задацима за ученике различитих нивоа, уз примену Гугл-алата.
  • схватила сам зашто је важно поставити се у улогу ученика приликом планирања наставних садржаја и како да то чиним, да бих  постигла да ученици развијају критичко, аналитичко и дивергентно мишљење - проучавањем Гугл-алата на сајту "Вебциклопедија", кроз рад на на проучавању и процењивању веб извора и коментарисање радова осталих учесника обуке (што је био саставни део појединих задатака)
  • научила сам како да применом Гугл апликација и алата помогнем ученицима да развијају своје стратегије учења и примењују различите облика мишљења (критичко, аналитичко и дивергентно) - израдом практичних задатака у овкру сва три модула
  • сматрам да ћу користећи знања стечена на обуци, а која се превасходно тичу когнитивне психологије, успети да унапредим свој рад  - ревидирањем постојеће документације током лета

      2. ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА (К3)
    - тако што сам продубила сам своја постојећа знања која се тичу
  • препознавања и подстицања развоја капацитета свих ученика уз уважавање индивидуалности - кроз давање примера (у оквиру лекција) како треба формулисати захтеве задатака, као и кроз комуникацију која се измеђеу учесника обуке и ментора одвијала на форуму
  • планирања различитих активности којима се подстиче креативност ученика - интеракцијом са осталим учесницима обуке (увидом у њихве задатке и комуникацијом кроз форум и блог

Овај програм обуке изабрала сам на предлог колегинице Сање Јовановић, са којом иначе имам изузетну сарадњу и која ме додатно мотивише да развијам своју информатичку писменост. Почетно сам хтела да се пријавим само за похађање трећег модула али сам се захваљујући њој предомислила. Аргумент који је Сања навела: «да се једино пролажењем кроз читаву обуку може добити комплетна слика о Гугл апликацијама» ме је у моменту навела да променим мишљење. Користим ову прилику да јој се захвалим на томе, јер је мој Гугл-мозаик сада потпун.

Нема коментара:

Постави коментар