субота, 22. јун 2013.

Примери примене

Знања стечена на семинару можемо применити у готово свим аспектима рада, на сваком часу, у сарадњи са другим колегама, запосленим у школи и родитељима. Гугл алати пружају велику помоћ и дају небројане могућности.
1. пример, ЧОС (или грађанско васпитање, поготову код садржаја везаних за описивање и препознавање различитих осећања и ситуација )
Шта?
  • прича заснована на стварној ситуацији или проблему о коме треба дискутовати, разматрати, процењивати
Како?

  • коришћењем гугл градитеља приче направити причу, уколико су ученици старијег узраста и сами могу креирати причу и преставити одређену ситуацију

Где?
  • у школи
2. пример (било који наставни предмет)
Шта?
  • саставити текст везан за одређену тему или наставну јединицу коју ће ученици читати, тумачити, место где ће ученици размењивати мишљења


Како?

  • коришћењем гугл блогера направити блог, стављајући више ставова и идеја како би подстакли ученике да даље истражују, "копају"
Где?
  • у школи, ученици могу блогу приступити од куће...
Осим наставника, гугл алате и услуге могу користити сви, почев од педагошко-психолошке службе која може имати електронски скуп свих портфолија наставника, како и свој блог где би се наставници обраћали за помоћи штедећи време за понављање истих проблема и недоумица а сви заједно имали увид у горућа питања.
Гугл упитник би се могао одлично искористити за комуникацију са родитељима, како и гугл календар како би увек имали подсетник за, рецимо, отворена врата итд. Затим, родитељима много може помоћи увид у ученички портфолио како би пратили напредак свог детета.

Нема коментара:

Постави коментар