субота, 22. јун 2013.

Документација

  • Рад који сам изабрала за анализу тиче се планирања наставе, као незаобилазног дела наставничког рада. С обзиром на чињеницу да је планирање нашег будућег рада у настави везано за стандарде постигнућа у образовању, од нас се очекује да своје планове ревидирамо и ускладимо са тим захтевима. То сам такође научила на једном семинару, а шаблон који сам направила у оквиру додатног задатка је претрпео минималне корекције у односу на предложени. Стога сматрам да ми је професионална дужност да и остале колеге информишем о томе.
  • Шаблон сам урадила на Гугл диску, користећи ексел документ, пошто је он далеко практичнији, када је израда табела у питању. 
  • Овај програм обуке препоручила бих свим наставницима и стручним сарадницима, библиотекарима и управи школе, с обзиром на то да смо у 21. веку и хтели - не хтели морамо пратити захтеве које нам намећу нове генерације. Осим тога сматрам да ова обука обухвата далеко више од увода у рад Гугл апликација. Она је много више: пружа нам одличан пример како треба да изгледа структура усавршавања на даљину, упућује нас на то да циљеви и задаци морају бити јасни и да се морају поступно радити. Поред овог, што сматрам да сви ми иначе практикујемо у свом раду, је акценат на развијању вишеструке информационе писмености.

Нема коментара:

Постави коментар