субота, 6. јул 2013.

Пловидба на Гугловом броду

   Ова пловидба / стручно усавршавање  /није моје прво путовање  на виртуелном броду обуке, коју воде искусни капетани / аутори семинара / Славица Јурић, Нада Пуртић и Биљана Радовић , вешто повезујући  обимну понуду  бесплатних Гуглових сервиса и алата, и дајући  идеје и упуте за њихову сврсисходну примену у настави.
Оригиналан подухват,  вредан пажње. И похађања.

   Тема  семинара  „Гугл-апликације за Гугл-генерације“ као и  опис понуђених садржаја  је такође, један од разлога за моје опредељење,  јер прати  насушне  потребе и захтеве, који се очекују од наставника данашњице а поготово сутрашњице.
Понуђени садржаји су се подударили са мојим  потребама, пропустима у информатичкој писмености и мишљењу ( визији) да школа,  поготово школска библиотека,  може да понуди, спроведе и привуче ученике интересантнијим путовањима.

Прва лука

   Садржај 1.модула  «Гугл – наставник»   је понудио овладавање Гугловим алатима и могућностима за бољу комуникацију,  што увек представља услов за напредак, успешнију сарадњу у стицању и преношењу знања /  успешније организовање интерактивне наставе /. Тако сам успела да оснажим сазнања и овладам потпуније  комуникационим алатима, које ћу користити не само са колегама, већ и  са ученицима у раду на  јачању њихових стваралачких способности.

Друга лука

   У  2. модулу „Гугл - ученик“ упознала сам основе Гарднерове  теорије вишеструких интелигенција и могућности примене дигиталних технологија у наставном процесу према нивоима знања и начинима  на који деца могу да уче, развијају  самоинцијативу и самовредновање,  примерено времену технолошког напретка, у којем школа, по питањима примењивости знања и функционалности учења  није развила сва једра.


Трећа лука

   У 3. модулу   „Гугл – учионица“ морам поменути  ( поред осталих садржаја) веома актуелну тему – портфолио, чије нам формирање, по прописима,  тек предстоји. Зато је семинар, вешто осмишљен у  целости,  постао претеча и путоказ у мору питања : како управљати  овим пловилом  и успешно стићи у назначену луку  (одговорити  постављеном задатку) .
Проблем портфолија је зналачки, аналитички и педагошки  разрађен и објашњен у свим аспектима, да не оставља места лутањима / погрешној навигацији / и недоумицама.
 Магловито виђење овог циља, на почетку, сада је извесно.

Крај путовања 

   За мене, учесника семинара, ова пловидба је била веома инспиративна. Намеравам да компетенције, које сам стекла приликом путовања, зналачки развијем и употребим.
 Желим да сарадњу са ученицима,  схватајући на прави начин њихове могућности,  потребе и  жеље, унапредим мобилишући њихове способности.
Нема коментара:

Постави коментар