среда, 13. новембар 2013.

Знање и како га применити

Будући да сам члан Тима за стручно усавршавање у школи, имам обавезу и потребу да теоријско знање стечено о образовном портфолију поделим с колегама у школи. Презентацију ћу, уз дозволу аутора семинара, засновати на ресурсима из лекције 3. модула овог програма, с акцентом на филозофији златног и рефлексивног круга у конципирању портфолија. Презентацију замишљам као интерактивно предавање у школској библиотеци, којe ће припомоћи превазилажењу предрсауда о томе како треба да изгледа портфолио савременог наставника и шта је његова суштина.  

У истој улози, и у сарадњи с колегама из тима, у планираној обуци заинтересованих наставника за рад на рачунару користићу концепцију 1. модула овог програма, од отварања Џимејл налога и његовог подешавања, преко укључења у социјалну мрежу Гугл-плус, до креирања различитих врста Гугл-докумената и њиховог дељења с другима. Обука наставника ће бити организована у дигиталном кабинeту у школи.

За себе лично, а у циљу управљања променама и самооснаживања,  одабраћу, дигитализовати и организовати ресурсе који су ми неопходни за вебфолио и покушати да његов модел конструишем испитујући различите Гугл-апликације и бирајући њихову одговарајућу комбинацију. Биће то увод у акционо планирање мог будућег професионалног развоја и његово праћење преко вебфолија.    


Нема коментара:

Постави коментар