среда, 26. март 2014.

Могућности и предлози практичне примене

Примена у сопственој пракси

Сматрам да су сви садржаји са семинара практично применљиви. Навешћу само оне за које знам да ћу их сигурно применити у предстојећем периоду:

 • портфолио, који сам више пута поменула, практично ћу користити како бих представила и анализирала свој професионални развој, уочила где грешим, а шта је добро и на основу тога усмерила свој даљи рад;
 • теорију вишеструких интелигенција и Блумову таксономију повремено ћу користити током припрема наставног часа (осмишљавање задатака и активности за ученике, креирање наставних материјала, итд);
 • заједницу на Оркуту - Стручно веће учитеља планирам да користим за потребе овог већа (размена идеја, мишљења и искустава, постављање примера добре праксе, размена наставних планова, дискутовање о раду са ученицима који раде по ИОП-у, информисање о актуелним конкурсима за наставнике и ученике, извештаји са такмичења, разговор о похађаним семинарима, итд);
 • Гуглов градитељ прича користићу на часовима редовне наставе (првенствено на часовима српског језика, како би ученици, на занимљив начин, вежбали писање кратких прича и дијалога)
 • Гуглова галерија ми је, такође, занимљива и мислим да би могла да нађе примену у настави света око нас (природе и друштва), где би ученици креирали галерију фотографија или цртежа на различите теме (животиње и биљке које живе у води, на ливади, у шуми; различите врсте животиња; различити материјали и сл), са детаљним описом онога што је на слици. Овде постоји мали проблем - радим са ученицима млађег школског узраста, па би овакве задатке радили преко мог налога

Могућа примена у школи

Не могу да тврдим да ће колеге из моје школе почети да примењују нешто од онога што је садржај семинара, али сматрам да би готово свако могао нешто да примени у свом раду:
 • руководиоци стручних већа и тимова могли би да формирају заједнице у оквиру којих би се бавили активностима предвиђеним планом и програмом рада одговарајућег стручног већа или тима;
 • Гугл диск би се могао користити током сарадничког рада на заједничком документу (на пример, писање школског програма или одређени истраживачки рад ученика); сва важна документа школе би могла бити постављена у одговарајуће фасцикле (треба креирати посебне фасцикле: месечни планови, годишњи планови, извештаји, припреме, итд. и онда би сваки наставник потребни документ постављао у одговарајућу фасциклу); ученици би могли да креирају плакате на различите теме помоћу алата за цртање, итд.
 • календар би се могао искористити за благовремено уношење свих важних дешавања у школи и дељење са одговарајућом групом (наставници, чланови Школског одбора, родитељи ученика, у зависности од тога шта је садржај календара);
 • Гуглов упитник се може искористити за самовредновање рада школе, али и за друга мања истраживања у школи;
 • Гуглову галерију може користити већина наставника, тако што ће ученицима дати задатак да на овај начин представе одређене наставне садржаје (слика допуњена описом);
 • шаблони су врло корисни, може се направити посебан шаблон за извештаје стручних већа и тимова, посебан шаблон за записнике, посебан шаблон за припреме, посебан шаблон за годишње и месечне планове, посебан шаблон за извештаје са школских такмичења, итд. 
Сигурно је да сам нешто заборавила и изоставила, али заиста мислим да сазнања која сам стекла на семинару могу имати широку примену.

Нема коментара:

Постави коментар