недеља, 23. март 2014.

Најшира могућа примена

Заиста се надам да ћу у свом будућем раду примењивати све са чиме сам се сусрела током овог семинара, посебно следеће:
  1. Гугл диск сам већ почела примењивати за креирање докумената, упитника, табела и шаблона и за складиштење истих;
  2. Прављење Јутјуб плејлисти за потребе редовне, допунске и додатне наставе;
  3. Гугл+ ћу сигурно користити за комуникацију са колегама и пријатељима, као и креирање различитих група и придруживање постојећим;
  4. Градитељ приче бих користила за рад у пару, нарочито на часовима ревизије наученог;
  5. Блогер планирам користити за дељење како информација тако и материјала са ученицима, родитељима и колегама;
  6. Вођење портфолија сматрам корисним за преиспитивање постигнутог, као и за даљу мотивацију.

Нема коментара:

Постави коментар