недеља, 20. април 2014.

УНАПРЕЂЕНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Семинар је комплексно структурисан и кроз едукативне материјале и задатке сва три модула прожимају се на различите начине више компетенција. 
Радећи на таксономским таблицама, вреднујући радове једни другима, може се рећи да смо развијали компетенције К1, јер смо се бавили конкретним предметом, методиком наставе, применом доступних технологија при вредновању и оцењивању. 
Семинар је конципиран на електронској комуникацији па смо усавршавали знања у области сарадње и комуникацијских вештина, К4 компетенције.
У другом модулу "Информационо понашање Гугл генерације" проширили и освестили знања о другачијој природи и  стиловима учења Гугл генерације, новим стратегијама учења - К2 компетенције. У вези са тим разумевање "З" генерације отвара нам могућност нових начина мотивације тј. осмишљавање активности којима ћемо подстаћи њихову креативност и иницијативу у том циљу и сами смо се учили примени Гугл алата, дакле развијамо К3 компетенције за подршку развоју личности ученика.
Овај програм обуке одабрала сам на предлог Директора школе, а мој основни мотив био је прављење портфолија који је постао законска обавеза.       

Нема коментара:

Постави коментар