понедељак, 21. април 2014.

" Чему ово служи, а уосталом и не ради? "

Знање стечено на семинару пре свега ћу употребити на стварање мога портфолиа, што ми је и био императив.Остало научено покушат ћу применити у раду са ученицима, јер има много тога што се може искористити као алат.

  • Са ученицима могу организовати групе по предметима и делити потребан материјал за учење.
  • Користићу Блумову таксономију за прављење припрема за час.
  • Прављење Гугл упитника за самовредновање. 

Нема коментара:

Постави коментар