четвртак, 21. август 2014.

Шта? Како? Где?

Велики део наученог сам применила креирајући свој сајт у служби вођења професионалног развоја. Потребно је да сајт обогатим новим садржајима и редовно ажурирам податке.
Друга област примене наученог је креирање блога ДоброДушко који ће бити у служби одељенског портфолија.
Трећа област би била примена наученог у служби планирања, припремања и реализације наставе и ваннаставних активности.
Сматрам да би од великог значаја било и повезивање са колегама и психолошко педагошком службом како би се унапредила сарадња и размена искустава.
У области сарадње са родитељима у великој мери сам и до сада примењивала ИТ али бих уз помоћ наученог на овом семинару могла да унапредим овај вид рада.

Нема коментара:

Постави коментар