четвртак, 21. август 2014.

Које су компетенције ојачане?

Ојачане компетенције у оквиру семинара:

Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе:
1. Унапређена су знања везана за употребу инфомационо-комуникациоих технологија у настави;
2. Унапеђена су методичко-дидактичка знања (Блумова таксономија,);
3. Научила сам које нове алате могу да користим приликом припремања лекције да би садржај ученицима био занимљивији и интересантнији;
4. Семинар ми је омогућио да сагледам се упознам и са новим техникама и методама које се могу користити у настави;
5. Семинар ми је омогући да се упознам са новим трендовима везаним за употребу ИКТ-а у настави;

Компетенције за поучавање и учење:

1. Стечена су знања о вишеструким типовима интелигенције и о различитим стиловима учења који одговарају различитим типовима интелигенције;
2. Научила сам како да подстичем различите стилове учења;
3. Научила сам како да подстичем различите облике мишљења, а посебно критичко мишљење код ученика користићи различите алате.

Компетенције за подршку развоја личности ученика:

1. Научила сам да користим различите вебалате приликом мотивације учења за салвадавање предвиђеног наставног градива;
2. Научила сам како се могу користити вебалати приликом планирања наставе уз уважавање индивидуалних карактеристика ученика.

Компетенције за комуникацију и сарадњу:

1. Научила сам како се портфолио може користити за комуникацију са колегама;
2. Научила сам како се могу друштвене мреже користити у комуникацији са ученицима и колегама.

Нема коментара:

Постави коментар