недеља, 20. децембар 2020.

Шта сам запамтила

 На Гугловом семинару запамтила сам следеће:

  • Прављење аутоматског потписа 
  • Прављење ознака и филтера за примљене поруке
  • Нови начин комуникације преко Гуглове апликације Актуелности
  • Нове начине комунокације и постављања материјала и задатака у оквиру Гуглове учионице коришћењем апликација Документи и Упитник
  • Да можемо да користимо Гуглов календар за писмене задатке како се не би преклапали
  • Предности дељеног диска
  • Да поједине задатке можемо предати преко линка
  • Појам и намену Блумове и Гарднерове таксономије
  • Да је Гуглов мит боља варијанта од Зум апликације и да би га требало испробати
  • Да можемо покренути Сајт или Блог и користити их као допуну наставним активностима нпр. за секције, додатну или допунску наставу
Неке од наведених примера сам почела и да користим, а за друге се надам да ћу их, на основу тога што сам запамтила о њима, лакше савладати и уврстити у свој будући рад, јер сматрам да су јако корисни у настави на даљину. Гугл се потрудио да нам олакша рад!

Нема коментара:

Постави коментар