четвртак, 24. децембар 2020.

Дељење

 Дељење

То је реч коју посебно волим али не у смислу да дељењем нешто умањујемо већ напротив, добијамо више. Негде сам наишла на мисао: "Смисао живота је правити нешто добро и делити то добро са другима..." Може се применити у свим сферама живота али од посебног је значаја за живот и рад у школи где то - добро сви актери који учествују у школском животу међусобно треба да деле. Ми у школи смо један велики тим и тај тим ће добро радити и постизати резултате само уз квалитетну сарадњу која ће се значајно унапредити баш овим дељењем.

Оно што нисам знала раније а што сам научила током обуке је коришћење дељења докумената, презентација, линкова, фолдера, у оквиру Гугл пакета, и то на многе корисне начине. Пре свега то је заједнички рад на документима који у многоме поједностављује сарадњу и скраћује време. Конкретно, данас смо на Стручном већу анализирали успех кроз табелу коју смо заједнички попуњавали уместо да свако од нас ради на посебном документу а после те документе треба обједињавати. Ту је и дељење садржаја припремљених за предавања, израда докумената у оквиру различитих тимова. Упознавање са начином на који то све функционише и како се може користити мени је било од великог значаја и свакако ће унапредити мој даљи рад.

Рад са ученицима

У раду са ученицима све горе наведено добија такође на значају и може унети нови квалитет, нарочито у условима када смо оријентисани на онлајн наставу али свакако и ван тога, у редовним условима. Заједнички пројектни задаци, групни рад, рад у паровима уз могућност коришћења дељених материјала може допринети креативности и подићи мотивацију генерацији која је већ свакако оријентисана на дигитални свет.
Морам рећи да су многи у току овог периода онлајн наставе користили могућности дељења Гугл докумената са мном, где сам могла на једноставан начин да коментаришем и коригујем њихове радове.

Нема коментара:

Постави коментар