недеља, 23. јун 2013.

Примена- шта ћу користити

Конкретни примери примене знања стечених на семинару које ћу користити у свом раду:


  • ШТА? Лични портфолио.
  • КАКО? Коришћењем Гугл- сајта као платформе за електронски портфолио
  • ГДЕ? У свакодневном раду, поуњавањем и ажурирањем страница сајта

  • ШТА? Претраживање интернета за потребе рада ученика и наставника
  • КАКО? Коришћењем Гугл претраживача на рачунарима у библиотеци
  • ГДЕ? У ситуацији када је ученицима потребна помоћ код израде семинарских радова, реферата, домаћих задатака... или када је професорима потребна сарадња у припреми наставе, пројеката итд.

  • ШТА? Израда докумената (планови, извештаји...)
  • КАКО? Коришћењем Гугл диска и апликација за израду разних врста докумената (текстуалних докумената, табела, дијаграма).
  • ГДЕ? У ситуацијама када радим на документацији везаној за рад у школи.
Ко би још у школи и за шта могао да користи неке од Гугл-услуга и друга сазнања са семинара?

Разредне старешине би могле да користе Блогер за за вођење портфолиа одељења , Гугл сајт за свој портфолио, блог за рефлексије, Гугл диск за израду и дељење задатака итд.

Нема коментара:

Постави коментар