недеља, 23. јун 2013.

Планирам да применимОд свих стечених знања и вештина на овом семинару планирам да применим:
  1. ШТА - електронски  портфолио                                                                                
  • КАКО - средићу још мало структуру мог портфолија, направити подстанице, попунити неке странице (написати радну биографију, додати прилоге, написати  рефлексије,  евалуације..).
  •  ГДЕ -  у свом раду,као евалуацију досадашњег наставничког  рада и планирање будућег професионалног развоја 
     2. ШТА - одељењски портфолио-блог
  • КАКО - упознати ученике и родитеље са одељењским портфолиом ,обучити ученике како да га воде, водити, храбрити и подстицати ученике у раду
  • ГДЕ - у одељењу, кроз наставне и ваннаставне активности
    3.  ШТА -Гугл документа, шаблоне, апликације, обележивач,плеј листе
  • КАКО - приликом планирања и реализације наставних садржаја
  • ГДЕ - у настави
Многа знања и вештине стечена на овом семинару морам још мало да утврдим.

Гугл услуге  и сазнања са семинара највише би могли да користе моје колеге учитељи и наставници у свом раду, затим ученици за лакше учење и за израду свог портфолија,
директор за руковођење и организацију рада у школи(помоћник директора),педагошко -психолошка служба и библиотекар  у свом раду. Неке Гугл услуге могу да користе и други запослени ( правник,књиговођа...).

Нема коментара:

Постави коментар