недеља, 23. јун 2013.

Ново путовање...креирање

Креација:
 • резултат учестствовања на модулу: упознавање виртуелно врло занимљивих, способних, кретивних и инспиративних људи који раде у просвети
 • прављење сопственог календара активности, шаблона, анкете, цртежа, плеј листе, припреме за час (користећи Блумову таксономију, Гарднерову вишеструку интелигенцију и нову технологију)
 • настанак сајта и блога (дигитални портфолио) као прилог нашем професионалном учинку и личном задовољству услед истраживања учења и усавршавања; наставићу да развијам и сајт и блог и остале своје дигиталне прилоге и из осталих сервиса, наравно у циљу промовисања наставе и подстицања учениика да пронађу задовољство у учењу
 • у раду са ученицима: позваћу заинтересоване ученике (додатна, допунска, секција или моје одељење) да почнемо да користимо Гугл алате; позваћу и родитеље да се укључе у нови облик комуникације (пред-родитељаски сатанак, „проблеми“ одрастања и давања идеја за теме часа одељењског старешине)
 • покушаћу да мотивишем ученике у прављењу одељењског портфолио и наведем на прави пут коришћеша Интернета и претраживања у склопу наставе (циљано, селективно, аналитички,  не стихијско набацивање и бомбардовање подацима...)
 • разивјаћу код себе и код ученика (само)процену рада
 • покушаћу да што више, код ученика, развијем способности и вештине како да руководе  својим временом, планирају и организују своје школске обавезе
 • правићу раније плеј листе са које прате наставу биологије
 • пратићу чешће, бићу надам се боље информисана о Гугловим пројектима (Арт галерија), јер и одатле могу да користим ресурсе за своју наставу (осавремењивање, занимљива настава и ширење видика код ученика)
 • покушаћу да своје припреме стварам обједињујући Блумову табелу, Гарднерову вишеструку интелигенцију, стандарде, уз добро промишљање
 • редефинисаћу своју наставу; добро промишљање и планирањ и давање одговара себи на питања ШТА?, КАКО? и ЗАШТО?
 • да ли ћу успети да користим Гугл директно у настави зависи од техничке опремљености школе и добрих (бољих и професионалнијих) интеракција са колегама; али даваћу информације ученицима о Гугл ресурсима и тражићу од њих повратну информацију о сазнатом и наученом (кроз заједничку групу, мејл или ако успемо у сачињеном портфолију). Све су ово пионирски кораци и биће сталана „борба“ за напредак

Нема коментара:

Постави коментар