субота, 29. јун 2013.

ВАЖНО МИ ЈЕ

Као најважније за мој професионални напредак сматрам то што сам стекла основу за израду портфолија.
  •  рефлексија је важан елемент портфолија
  •  портфолио је приказ тока неке активности
  •  коришћење сајта  као вебпортфолио 
  • коришћење Гугл могућности
  • коментари ментора и анализе задатих портфолија
 Не мање важно је да стечено знање могу да искористим у настави.

Такође, садржаји који су од мене захтевали велику концентрацију и креативно размишљање односе  се на планирања наставне теме по ревидираној Блумовој таксономији, уз укључивање веб алата који доприносе развоју вишеструких интелигенција. 
Нема коментара:

Постави коментар