субота, 29. јун 2013.

КОРИСТИЋУ...

Примену знања и вештина стечених на семинару планирам да  искористим за:

Шта?

  •  стална дорада личног портфолија на Гугл сајту
  •  проширивањем блога са припремама за часове по моделу Блумове ревидиране таксономије и коришћење веб алата који подстичу развијање вишеструких интелигенција
  •  проверу знања
  • развијање блога МАТЕМАТИЧАРЕЊЕ

Како?

  • Користећи Гугл алате ( Блогер, Гугл документи,Гугл упитника, Мапа ума, Календар,Веб алати, Ју-тјуб..)
Где?

  • у свакодневном раду, поуњавањем и ажурирањем страница сајта
  • на редовној, допунској, додатној настави,угледном часу и на блогу где ће у виду упитника и простора за коментаре ученици и колеге вредновати час по утврђеним параметрима.

Ко би још у школи и за шта могао да користи неке од Гугл-услуга и друга сазнања са семинара?


У оквиру сталног стручног усавршавања,  колегнице и ја које смо завршиле овај семинар, на Наставничком већу даћемо наше рефлексије о семинару. Разредне старешине би могле да користе Блогер за за вођење портфолиа одељења , Гугл сајт за свој портфолио, блог за рефлексије, Гугл диск за израду и дељење задатака итд.
Иначе смо већ искористили Гугл упитник на нивоу школе  за израду трогодишњег школског-развојног плана.
Нема коментара:

Постави коментар