недеља, 3. новембар 2013.

''Интелегентна таксономија''

Kao најважније а у исто време и најинтересантније, мени лично, делују Гарднерова вишеструка интелигенција и Блумова таксономија. Полазећи од премисе да је сваки ученик даровит а да наставник то ''само'' треба да препозна, однегује и унапреди, постављајући сваког ученика на задатак у оном облику и на начин како то ученику и највише одговара, наставник може утицати и на елиминацију ученикових слабих страна као и својих властитих. У овом (узајамном) процесу, чини се, веома логичну ''корелцију'' и посредовање има управо интервенција Блумове таксономије и то својим интересовањем на пољу формулисања и осмишљавања захтева у задатку. Јер управо њеном помоћи смо у прилици да формулишемо задатке најпогоднијег облика за сваког ученика понаособ.

Нема коментара:

Постави коментар