недеља, 30. октобар 2016.

Анализа - Гуглова ренесанса учења - Н.М.

     У оквиру дотичног семинара очита је примена једне врсте педагошког модела, као што је Блумова таксономија учења. Заслужује похвалу осмишљеност таквог начина постављања разних типова задатака и тестова, при чему се узимају у обзир различити нивои знања према моделу Блумове таксономије, као и различити нивои учења когнитивног домена, опет Блумове таксономије. Задаци, и питања, се прилагођавају нивоима знања и учења Блумове таксономије. Различити нивои знања одговарају ученицима различитих могућности, различите самовоље и заинтересованости за наставу, различитог предзнања, јер је често неопходно повезивање појмова, повезивање ранијег градива и раније стеченог знања, са новим знањем, да би се прешло на више нивое знања Блумове таксономије. У томе, ја лично, видим законитост и правила, постављање различитих задатака, питања и тестова поштујући и обазирући се на модел Блумове таксономије.
     Друга законитост може бити везана за обазривост на изглед и шаблон уобичајених или стандардних веб сајтова и веб страница, које се користе у образовне сврхе. Уобичајено је постојање и хоризонталне и бочне навигације када су едукативни сајтови у питању и сајтови од одређених просветних установа, као и обогаћеност сајтова разним фотографијама. Постоји ограниченост и у писању одговора и коментара и изношење мишљења када су у питању постављене теме и смернице на Спејси локацији посебно, а и Форум када је у питању, требало би да постоје ограничења. Овим путем износим нека своја мишљења што се тиче законитости и правила, што не мора да буде апсолутно тачно.
    Такође, једна од најважнијих законитости је употреба ћириличног писма и јасноћа и одсуство конфузности када је у питању изношење наставног садржаја пред ученике и на Гугл сајтовима.

Нема коментара:

Постави коментар