понедељак, 31. октобар 2016.

Евалуација - Гуглова ренесанса учења - Н.М.

Када је у питању процес самовредновања, и када се осврнем на своје радове, своја сазнања, лична постигнућа током похађања семинара Гугл апликације за Гугл генерације, сматрам заиста да сам доста новог научио и савладао, упознао се са новим видом информационе технологије и њеној великој могућности примене у настави. Али, такође сматрам, да треба да наставим да користим Гугл апликације, да обнављам научено и оно што сам сазнао, јер ће се тако остварити жељени и потпуни ефекат.
Свој ток рада, и израду својих задатака генерално бих вредновао реченицама "осредње је савладао дотични модул", или "у већој мери је савладао дотични модул", зависно од модула. Нпр. конкретно, код израде веб сајта не бих себе вредновао посебно високом оценом, нисам уверен да сајт може да се пореди и изједначи са уобичајеним веб сајтовима, који се користе у образовне сврхе (у смислу изгледа страница и садржаја сајта). Наравно, сајт треба да се допуњује и проширује, усавршава...  Током израде сајта, код мене је била присутна већа доза тврдоглавости у одређеним моментима, препуштао сам се самоистраживању могућности и расположивих опција, имајући на уму да је Гугл апликација у великој мери интуитивна и једноставна, као и неке друге веб апликације. Мада, није тачно. Нисам у потпуности одмах преслушао сва видео упутства, која су била расположива, и за која бих посебно похвалио, такође, модераторке семинара, јер је њихово презентовање сегмената (сваког појединачно) израде сајта, било потпуно јасно и свеобухватно, и доста времена је уложено на креирање корисних, инструктивних видео клипова, које треба обавезно послушати.
Опет сам сигуран да постоје неки недостаци у изради сајта, и сматрам да ћу кориговати то временом, и сматрам да сам био мало преопширан у комуникацији, и у изношењу наставног садржаја, опет због личне тврдоглавости или недостатка искуства. Али свакако мислим да сам прихватао савете надређених. У том погледу, такође, не бих себи пружио превисоку оцену, треба у свему да постоји умереност.
Сматрам, такође, да сам мало више требао да сарађујем са колегама, не држати се слепо речи: "на свој начин лечим ране и скраћујем дане".

Нема коментара:

Постави коментар