уторак, 6. март 2018.

ПРИМЕНА БЕЗ КРАЈАУ последњих десетак година брз развој технологије и њена доступност широј популацији знатно су  утицали на промене у начину комуникације и интеракције што се поготово јасно уочава код младих људи. Школски систем, а самим тим и наставници као чинилац  у реализацији образовно-васпитног рада, морају ићи у корак са временом и пратити (колико је то год могуће) новине и потребе нових генерација које стасавају у свету у коме се промовишу брза доступност информација и готово тренутачно реаговања на све што се дешава (поготово у виртуелном свету интернета и друштвених мрежа).

У то име, семинар Гугл апликације за Гугл генерације у потпуности одговара захтевима и потребама модернизације наставе и наставног процеса. Овај семинар кроз своје садржаје и задатке поступно проводи учеснике кроз кључне програме и апликације које се тренутно налазе у понуди компаније Гугл, а које су пак у потпуности примењиве како у личном тако и у професионалном раду наставника.

Конкретно, ја стечено знање желим да применим на следећи начин:
  1. На личном плану желим да користим Гугл календар да бих на организован начин имала на једном месту податке о својим предстојећим обавезама (поготово што је  попут других Гугл апликација доступан за рад на мобилном телефону, таблету, лаптопу или десктоп рачунару.)
  2. На професионалном плану, желим да омогућим доступност наставних садржаја и путем интернета. Наставићу са уређивањем сајта којег сам креирала током рада на овом семинару под називом Let’s learn English (,,Хајде да учимо енглески'') где ученици, али и шира јавност, могу понешто научити о култури, традицији, историји и књижевности англофоних земаља и усавршити своје знање енглеског језика кроз граматичка вежбања и вежбе вокабулара. Осим ове врсте садржаја планирам да сајт такође буде место где ћу моћи промовисати радове својих ученика, њихово учешће на конкурсима, представама и слично. Посебан кутак сам  наменила ученицима који у оквиру драмске секције на енглеском језику желе да се припреме за реализацију годишње представе коју организујемо сваке године поводом обележавања Светског дана књиге. Иначе, рад на изради сајта је прилично лак и омогућава ми да постављам Јутјуб плејлисте, Гугл мапе, линкове до других сајтова, умећем странице других сајтова, упитнике или вежбе које могу да креирам на Гугл диску користећи Гугл документ, Гугл цртеж, Гугл презентације, Гугл табеле или пак апликације које се могу преузети из Гугл продавнице. 
  • Такође, још једна од конкретних примена Гугл диска и његових алата би био рад ученика на изради школског часописа на енглеском језику. Наиме, више ученика би могли да уређују исти текст (визуелно и текстуално уз давање коментара и предлога) или пак спроведу анкету путем Гугл упитника. Сарадња ученика би била олакшана и организована, као и рад наставника при руковођењу и кориговању грешака.  Крајњи продукт рада у виду школског електронског часописа би се могао објавити на поменутом сајту чији је линк дат овде: https://goo.gl/kjgq8H
  • Осим тога у оквиру предмета пословни енглески језик ученици трећег и четвртог разреда средње школе раде на изради презентације производа или компаније. Употреба Гугл алата ће им омогућити лакши  индивидуални, рад у пару или тимски рад. У оквиру рада ученици треба да опишу производ или компанију коју представљају у оквиру презентације на часу или школском сајма предузећа (где се тимови такмиче да израде што квалитенији промотивни материјал у виду памфлета, визит картица, брошура и слично). 
3. На нивоу школе, сагледавам могућност примене Гугл алата у организовању рада школских тимова (попут Тима са самовредновање, Стручних већа и др.) Наиме, коришћењем Гугл диска се лако могу креирати извештаји, презентације, анализе на чијој израду може учествовати више чланова неког тима. Такође се могу спроводити анкете намењене ученицима, наставницима или родитељима и на тај начин се лако може доћи до повратних информација о раду школе.
  • Поред тога,  Гугл алати се могу применити и у раду одељењског старешине кроз употребу Гугл табеле за обраду статистичких података или Гугл упитника за добијање повратних информација од стране ученика свог одељења и њихових родитеља.
За крај, могу закључити да су могућности примене Гугл пакета у образовању практично неограничене и да представљају изврсну допуну редовној настави те да ћу се трудити да свој рад осавременим и учиним привлачним и корисним за ученике.  

Нема коментара:

Постави коментар