недеља, 17. август 2014.

Свако ЗАШТО има своје ЗАТО

Програм обуке "Гугл-апликације за Гугл-генерације" ми је развио и оснажио компетенције наставника које се односе на:

НАСТАВНУ ОБЛАСТ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ НАСТАВЕ (К1) - тако што сам:
 • продубила своја знања која припадају предмету Рачунарство и информатика, који предајем;
 • развила технологије које прате научну дисциплину и предмет који предајем;
 • унапређује квалитет свог рада примењујући новостечена знања.
ПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕ (К2) - тако што сам:
 • продубила постојећа знања о различитим стиловима учења, и стекла нова знања која се односе на примену Гугл апликација и веб алата који могу допринети развоју различитих стилова учења;
 • научила сам како да применом Гугл апликација и алата помогнем ученицима да развијају своје стратегије учења и примењују различите облика мишљења (критичко, аналитичко и дивергентно) - израдом практичних задатака у овкру сва три модула;
 • Унапредићу свој рад, користећи знања стечена усавршавањем у области когнитивне, педагошке психологије и савремене дидактике и методика
ПОДРШКУ РАЗВОЈУ ЛИЧНОСТИ УЧЕНИКА (К3) - тако што сам:
 • продубила сам своја постојећа знања која се тичу препознавања и подстицања развоја капацитета свих ученика уз уважавање индивидуалности - кроз давање примера (у оквиру лекција) како треба формулисати захтеве задатака, као и кроз комуникацију која се између учесника обуке и ментора одвијала на форуму
 • проширила своја знања која се тичу планирања различитих активности којима се подстиче креативност ученика - интеракцијом са осталим учесницима обуке (увидом у њихве задатке).
КОМУНИКАЦИЈУ И САРАДЊУ (К4) - тако што сам:
 • унапредила своја знања како да повећам активност наставника да конструктивно учествују у животу школе;
 • продубила своја знања да анализирам и проценим сопствене капацитете за сарадњу;
 • усавршава сам се у области сарадње и комуникацијских вештина тиме што сам овладала коришћењем Гугл апликација.

ЗАШТО?

Овај програм обуке изабрала сам на основу садржаја, тј. са циљем да се пролажењем кроз ову обуку могу добити комплетна слика о Гугл апликацијама, како бих то применила у раду са ученицима. Пролазећи кроз програм семинара "Настава у облаку" сазнала сам неке могућности, али имајући у виду да ми је компликовано да самостално истражујем различите могућности, а свесна сам да морам бити "у току" како бих заинтересовала ученике и усмерила их на позитивне стране интернета, као и да бих себи олакшала прављење материјала и чување документације, мој Гугл мозаик сада је потпун.
Хтела сам и раније да се пријавим за семинар, али, нисам имала времена да му се посветим. То што сам се пријавила у време годишњег одмора довољно говори да сам ту због знања - за сате је већ истекао рок, а и онако их имам много, много више од прописаног. Ни на један семинар нисам се пријавила због њих, а са сваког сам понела нешто са собом.

НАЈСЛАБИЈА КАРИКА?


Као што сам већ писала, израда портфолиа ми је најтеже пала, јер сам га већ имала. Међутим, модератори су ми својим коментарима помогли да схватим његову праву суштину, као и могућност и лакоћу да се на овом једном сајту нађе све што је потребно.

Нема коментара:

Постави коментар